SU bland de bästa i världen på barndiabetes typ 1

2017-11-21

Barn och ungdomar med diabetes typ 1 löper nu lägre risk att drabbas av komplikationer. Sahlgrenska Universitetssjukhuset uppvisar bland de bästa resultaten i världen.

Det är inte ovanligt med riktigt små barn i väntrummet till barndiabetesmottagningen i Göteborg. Typ 1-diabetes har blivit allt vanligare, samtidigt som sjukdomen har krupit ner i åldrarna.

– Antalet barn som drabbas har fördubblats under de senaste 25 åren, plus att vi möter fler väldigt små barn jämfört med tidigare, berättar Gun Forsander, docent och överläkare på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Vad utvecklingen beror på är det ingen som vet med säkerhet och det pågår mycket forskning för att lösa gåtan. Studier har visat att det finns en genetisk benägenhet att utveckla diabetes typ 1, men det är långt ifrån hela förklaringen. Troligtvis spelar också vissa miljöfaktorer in. Efter Finland har Sverige flest fall av barndiabetes i världen.

– Men resten av Norden visar inte samma ökning och ett av våra forskningsområden är vilka faktorer i omgivningen som påverkar, säger Gun Forsander.

Hon har precis kommit tillbaka från Innsbruck där hon tillsammans med barnläkaren Auste Lyckå och andra kollegor i teamet har besökt Ispads (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes) årliga konferens.  Där presenterades bland annat resultatet av studien Sweet som startades som ett EU-projekt 2011. Studien, som numera har vuxit till att omfatta flera världsdelar, jämför hur bra blodsockervärden patienterna på de olika universitetssjukhusen har i ett långtidsperspektiv. Tanken är att resultatet av granskningen ska bidra till att skapa en så jämlik barndiabetesvård som möjligt inom Europa och resten av världen.

– Och våra barn och ungdomar som kontrolleras på Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus har de bästa värdena. Av samtliga nästan 50 universitetssjukhus i studien kan SU presentera de lägsta nivåerna av medianvärdet som används, HbA1c, säger Auste Lyckå.


Gun Forsander och Auste Lyckå Gun Forsander och Auste Lyckå

Varje år insjuknar ett 70-tal barn i Göteborg i typ 1 diabetes och genomgår en utredning vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Den vanligaste åldern för insjuknande är 9-10 år och barnet kan ovetande ha burit på sjukdomen under flera år. Det är nämligen först när kroppens egna betaceller, som ansvarar för att reglera insulinbehovet, har brutits ner till en viss nivå som de första symptomen visar sig. Ökad törst, kissnödighet också på natten och kraftlöshet är vanliga tecken på att blodsockerjusteringen är satt ur spel.

På Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus lägger teamet stor vikt vid den första informationen och man sätter alltid upp individuella mål för varje barn som skrivs in.

– Orsaken till våra framgångar finns bland annat i strukturerade besök, täta uppföljningar och tillgång till den senaste tekniken, säger Auste Lyckå.

Just nu är 550 barn mellan 0 och18 år inskrivna på barndiabetesmottagningen i Göteborg. Målet är hög livskvalitet och att de ska slippa komplikationer av sin sjukdom i framtiden. Tack vare avdelningens utarbetade rutiner och goda behandlingsresultat hoppas man kunna minimera skador.

– Vid en internationell jämförelse får vi inte glömma att här, i Sverige, finns oftast tillgång till goda hjälpmedel vid typ 1 diabetes. I vissa länder finns inte ens diagnosmöjlighet och insulin till alla som behöver det, säger Gun Forsander.

Fotnot: Barndiabetesenheten på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus var bland de första centra i världen som fick utmärkelsen Centre of Reference.