SU ger tryggare studentanställningar

2017-10-19

Ett nytt koncept för studentanställningar ska ge läkar- och sjuksköterskestudenter en chans att under studietiden få en nära kontakt med arbetslivet. Ett pilotprojekt är sjösatt, där tio studenter ska anställas. Konceptet innebär en visstidsanställning på 22 procent under studietiden, med fast månadslön.

Sjuksköterskestudenter som anställs som undersköterskor i pilotprojektet kommer erbjudas möjlighet att vara knutna till en eller flera enheter inom SU. För läkarstudenter innebär anställningen att inledningsvis arbeta som undersköterskor och sedan som kanslister/vårdadministratörer. För båda yrkesgrupperna innebär det en möjlighet till kompetensutveckling. SU kommer erbjuda en strukturerad introduktion, utbildningar under anställningstiden och möjligheter att etablera ett nätverk för anställda studenter.

– Konceptet i sig är inte nytt, säger enhetschef Cecilia Lundin Arildsson.

– På vissa sjukhus i Norge och Danmark arbetar man så här, och nu vill vi också testa det, för vi ser att det kan ge många positiva effekter, säger Emma Carlsson, HR-strateg på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Kommer dessa studentanställning vara ett substitut för eller komplement till befintliga anställningar?

– Det här handlar om studenter som vi ju redan anställer som timvikarier idag, och att formalisera deras anställningsform och ge ökad visshet om arbetstider, uppgifter och systematik, säger Emma Carlsson.

Så varför ändra formen för anställning, om resultatet blir så likt hur SU redan anställer studenter?

– Det handlar mycket om förutsägbarhet, för oss som arbetsgivare men också för studenten. Vi vill gå ifrån ”pling-anställningar” där studenter bara rings in vid behov, och istället erbjuda en tydligare planering för när och hur mycket en student kan arbeta hos oss. Det ger oss möjligheten att bättre ta om hand våra anställda studenter, och kunna arbeta med deras kompetensutveckling på ett sätt som passar både arbetsgivare och arbetstagare.

I nuläget är det läkarstudenter som går sjätte terminen, och sjuksköterskestudenter som går fjärde terminen, som man är intresserad efter att anställa.

– Ja, vi vill testa formerna kring att anställa på det här sättet och om pilotprojektet faller väl ut kommer vi undersöka möjligheterna att anställa studenter redan tidigare än så, säger Cecilia Lundin Arildsson.

SU börjar med studentanställningar runt årsskiftet, och förhoppningen är att kunna utveckla anställningsformen ytterligare framöver.