SU uppgraderar nattarbetet

2017-09-22

Den 1 september fördubblade Västra Götalandsregionen OB-ersättningen för vårdpersonal som arbetar natt. För en sjuksköterska som jobbar heltid på natten ökar ob-ersättningen, under en månad, från 6 578 kronor till 13 156 kronor.

Detta har blivit möjligt genom att Regionstyrelsen har beslutat om en extra satsning i år på 72,7 miljoner kronor för att förbättra villkoren för nattpersonal.  

Yrkesgrupper som berörs är sjuksköterskor, barnmorskor, undersköterskor, skötare, ambulanssjukvårdare, barnsköterskor, medicinska sekreterare, biomedicinska analytiker, psykologer, kuratorer och de som arbetar med rehabilitering och förebyggande arbete.

Utbetalningen av den nya OB-ersättningen kommer på oktoberlönen och beräknas på inarbetad tid under september månad. De så kallade nattilläggen ska fasas uti samband med detta. Sahlgrenska Universitetssjukhusets nattillägg gäller därmed till och med augusti månad.

Under 2018 kommer dessutom OB-ersättningen för helger att höjas med 15 procent.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har även tecknat ett nytt avtal med Vårdförbundet, vilket innebär en minskad veckoarbetstid för alla medarbetare som arbetar natt - från 34 timmar till 32 timmar vid heltidsarbete.

Veckoarbetstiden justeras utifrån hur mycket man arbetar natt. Samma kvotmodell som tidigare fortsätter att gälla, men med en annan kvot. Yrkeskategorierna som berörs av detta är sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.