Theresa tog chansen – hon blir specialistsjuksköterska på betald arbetstid

2017-11-03

”Min hjärna är i chock”. Så svarar Theresa Meier när hon får frågan om hur det är att studera igen efter över 15 år som sjuksköterska. Hon läser nu ett år på heltid med full lön för att bli intensivvårdssjuksköterska. ”En jättechans”, säger hon.

Det fanns några osäkerhetsmoment. Hon måste först bli antagen till själva utbildningen och därefter till själva utbildningsbefattningen på den avdelning hon sedan ska vara anställd, i Theresas fall CIVA på Sahlgrenska. I och med studierna har hon alltså bytt arbetsplats men även om hon hittills bara haft kontakt med sin nya arbetsplats under tre praktikdagar tycker hon att det känns väldigt bra.

Hennes chef på Bemanningsservice, Pia Nordström, avrådde henne från att försöka jobba extra och istället koncentrera sig helt på studierna under det här året.

– Det tror jag är rätt. För det är undervisning varje dag och sedan måste jag läsa på kvällarna och ibland på helgerna till exempel inför en inlämningsuppgift, säger Theresa och konstaterar att hon nog sammantaget i tid egentligen läser mer än motsvarande en 100 procents tjänst.

– Det är jättejobbigt men värt det. Jag gör ju det för att gå vidare i jobbet. Det är fantastiskt att man satsar på oss som jobbat länge i yrket.

När vänner pekar på att hon förlorar pengar eftersom hon inte får några lönetillägg har hon svaret klart:

– Så kan man inte se det – jag får ett års utbildning, vem får det? Det här är en jättechans.

Fler än någonsin i betald vidareutbildning

233 medarbetare vidareutbildar sig just nu inom ramen för utbildningsbefattningar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det är all time high, enligt Helena Ljungberg, HR-strateg på sjukhuset. ”Det är viktigt för medarbetaren att få utvecklas. Samtidigt höjer sjukhuset kompetensnivån.”

400 000 kronor – det är vad varje plats kostar i satsningen på utbildningsbefattningar. Denna har gjorts möjlig delvis tack vare kompetensutvecklingspengar från Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen. Totalt började 141 medarbetare studera med bibehållen lön hösten 2017 inom någon av de inriktningar som politiker och sjukhusledning prioriterat, på antingen halvfart under två år eller helfart under ett års tid.

Förutom specialistsjuksköterskor med inriktning barn- och ungdom, psykiatri, medicin, kirurgi och intensivvård utbildas operationssjuksköterskor och barnmorskor på Göteborgs universitet och övriga lärosäten i västra Götaland.

Även undersköterskor, barnsköterskor och skötare ingår i satsningen och går en specialistutbildning på Yrkeshögskolan, YH.

– Att få en specialistkompetens betyder inte att man byter yrke utan att man berikar sin arbetsplats i sin roll som sjuksköterska eller undersköterska. För cheferna, som är de som utser de medarbetare som får en utbildningsbefattning, gäller det att hitta rätt utifrån verksamhetens behov och medarbetarens potential, betonar Helena Ljungberg.

Samtidigt är det viktigt att cheferna har en lite vidare syn än bara sin egen verksamhet.

– En viktig aspekt är också att sjukhuset, genom att erbjuda utvecklingsmöjligheter, kan behålla sina medarbetare. Den interna rörligheten är attraktiv såväl för våra medarbetare och som för vår verksamhet även om det alla gånger inte är så lätt. Samtidigt som en verksamhet, med stort behov av specialistkompetens, får ett tillskott kan det innebära ett en annan verksamhet tappar sin medarbetare, säger Helena Ljungberg.

Satsningen på utbildningsbefattningar har en stark koppling till den karriärutvecklingsmodell som finns på sjukhuset. De yrkesgrupper som omfattas ska ha en individuell utvecklingsplan som skapar förutsättningar för att utveckla sin kompetens i det patientnära arbetet.

– Därför känns det väldigt roligt att så många nu ansökt och fått chansen till vidareutbildning, avslutar Helena Ljungberg.