Tidig hemgång efter förlossning

2017-03-03

Från och med den 30 januari 2017 är förstahandsvalet för friska omföderskor tidig hemgång efter förlossningen istället för inneliggande vård på BB-avdelningen. Men för den som känner behov av vård på BB-avdelningen trots att allt är normalt kvarstår möjligheten att välja att stanna kvar på sjukhuset. Corinne Pedrolleti, verksamhetschef Obstretik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset förklarar arbetssättet på förlossningen.

Corinne Pedroletti, till vänster, och Margareta Risenfors, till höger, tror att det nya sättet att arbeta med tidig hemgång kommer fungera bra även i framtiden. Foto: Marie Ullnert Corinne Pedroletti, till vänster, och Margareta Risenfors, till höger, tror att det nya sättet att arbeta med tidig hemgång kommer fungera bra även i framtiden. Foto: Marie Ullnert

– Sahlgrenska Universitetssjukhuset är inte ensamt eller först i Sverige att jobba med tidig hemgång efter förlossningen. Vi har under 2016 tillsammans med neonatalsjukvården och i dialog med barnmorskemottagningarna byggt en organisation för tidig hemgång för friska kvinnor med normal graviditet och förlossning, välmående mamma och barn, säger Corinne Pedroletti, verksamhetschef Obstetrik på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Kontinuerlig utvärdering visar att familjerna är nöjda med den uppföljning vi erbjuder. Uppföljningen innehåller telefonsamtal av barnmorska dagen efter förlossningen och ett återbesök till BB-mottagningen efter 48 timmar. Vid återbesöket träffar familjen en barnmorska och en barnläkare. Sedan sista januari 2017 har vi möjlighet att konsekvent erbjuda tidig hemgång till alla friska omföderskor med normal förlossning och välmående mamma och barn. Kvinnan ska stanna kvar minst 6-8 timmar efter sin förlossning, uppfylla våra kriterier för tidig hemgång och barnet ska ha undersökts av barnläkare.

 – Redan under graviditeten får friska omföderskor information om tidig hemgång genom sin barnmorska på barnmorskemottagningen. Om en omföderska som uppfyller våra kriterier inte vill gå hem 6-8 timmar efter sin förlossning, finns friheten att välja att stanna kvar på vår BB-avdelning.

Publicerad av: Redaktionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset