Tidig hemgång efter förlossning startar i början av året på SU

2016-12-19

Från och med den 30 januari 2017 kommer friska omföderskor med normal graviditet och förlossning och där barnet mår bra att gå hem efter sex till åtta timmar. Barnmorskemottagningen inom Närhälsan spelar en viktig roll i att förbereda kvinnan för tidig hemgång.

Corinne Pedroletti, till vänster, och Margareta Risenfors, till höger, tror att det nya sättet att arbeta med tidig hemgång kommer fungera bra även i framtiden. Foto: Marie Ullnert Corinne Pedroletti, till vänster, och Margareta Risenfors, till höger, tror att det nya sättet att arbeta med tidig hemgång kommer fungera bra även i framtiden. Foto: Marie Ullnert
Under 2016 har verksamheten för förlossningsvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjudit tidig hemgång för både förstföderskor och omföderskor. Utvärdering har visat att familjerna är nöjda med att gå hem direkt från förlossningsavdelningen och att få sin uppföljning via BB mottagningen.

– Vi kommer fortsätta med det, men det nya är att omföderskor inte kommer att kunna välja att stanna kvar på BB. För förstföderskor är det valfritt som tidigare, säger Corinne Pedroletti, verksamhetschef för obstetrik på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och tillägger att hemgången från sjukhuset efter barnafödandet ska kännas trygg med stöd utifrån individuella behov.

Naturligtvis har kvinnor olika erfarenheter från tidigare förlossningar och några har haft problem med amningen och därför kan frågorna bli många.

Margareta Risenfors, sektionsledare och barnmorska på Antenatalenheten/BB-mottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, instämmer och berättar att omföderskan ibland kan känna oro inför hur amningen ska fungera.

– Men den utvärdering som vi har gjort under året visar att om mamman och barnet är friska så tycker många det är bättre att vara hemma än på en BB avdelning. När frågor uppstår så som om amningen finns vi till hands. Kvinnan erbjuds telefonuppföljning dagen efter förlossningen och ett återbesök till barnmorska och barnläkare efter 48 timmar. Vi släpper ingen nybliven förälder innan Barnhälsovården tar över, betonar hon.

Enligt Corinne Pedroletti är också medarbetarna på förlossningen väl förberedda. Vi kommer även fortsättningsvis erbjuda en trygg och säker vård i samband med förlossning med uppföljande återbesök till BB mottagningen, säger hon.

Det är av största vikt att hela vårdkedjan samverkar för ett bra omhändertagande. Redan på barnmorskemottagningen samtalar därför barnmorskan med den gravida kvinnan om att förbereda sig för tidig hemgång i de fall där det är aktuellt.

– Vi inom Närhälsans barnmorskemottagningar i göteborgsområdet är beredda på den här förändringen och informerar omföderskorna om den och försöker få dem trygga i den, säger Susanne Samuelsson på Närhälsan, områdeschef för mödravården i göteborgsområdet.