Trångt i väntrummet när akuten får barnvänligt lyft

2015-11-27

Nu börjar renoveringen av väntrummet på akutmottagningen på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Det här gör att det under en tid framöver kan bli trångt för de som inte är i akut behov av vård. Tanken med renoveringen är att barnakutens besökare ska mötas av en mer barnvänlig miljö.

​– Lokalerna börjar bli ganska slitna och behöver fräschas upp. När vi gör det passar vi också på att anpassa utformningen och utsmyckningen utifrån barnens behov, med trevligare möbler och dekorationer på väggarna. En barnvänlig miljö väcker barnens nyfikenhet och intresse och det är vid många tillstånd värdefullt att kunna observera hur barnen leker och rör sig, säger Younis Khalid, barnläkare och sektionschef på barnakutmottagningen vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Skiss på den nya inskrivningsdisken som i och med renovering kommer att få en mer avskild plats i väntrummet. Skiss på den nya inskrivningsdisken som i och med renovering kommer att få en mer avskild plats i väntrummet.

Renoveringen, som har gjorts möjlig tack vare ett bidrag från Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, påbörjas måndagen den 30 november. Lokalerna beräknas stå färdiga den 29 januari 2016 och fram till dess kommer utrymmet att vara begränsat.

– Halva utrymmet i väntrummet kommer inte att kunna användas och miljön kan upplevas som rörig. Därför rekommenderar vi att allmänheten vid mindre akuta tillstånd i första hand söker sig till Närhälsan och privata vårdcentraler.

Younis Khalid betonar samtidigt att alla svårt sjuka eller skadade barn kommer att omhändertas och prioriteras som tidigare och att renoveringen inte kommer att påverka den medicinska säkerheten.

Framför allt kan det bli trångt om sittplatser för patienter och närstående under väntetiden. En annan konsekvens är att inskrivna patienter inte kan få samma möjlighet att vänta i enskilda besöksrum. 

– Det medför att patienterna kommer att sitta längre tid och närmare varandra i våra kvarvarande väntrum. För att motverka smittspridning vill vi uppmana allmänheten att i möjligaste mån begränsa antalet närstående till en anhörig per patient.

Vårdpersonalen kommer därför att be övriga medföljande att vänta i huvudentrén eller vänta hemma under tiden och inte stanna kvar på utsidan vid den tillfälliga entrén, eftersom denna ligger precis bredvid ambulansentrén och ambulanserna behöver kunna passera fritt.

– Vi förstår att detta kommer att bli besvärligt men vi är samtidigt glada över att de gamla och utnötta lokalerna kommer att få en rejäl uppfräschning. En barnvänlig miljö gör det lättare både för barnen och föräldrarna under väntetiden. Vi hoppas därför att de har överinseende och tålamod med störningarna som kan komma att drabba dem under renoveringen. 

Under renoveringen fram till den 29 januari 2016 kommer utrymmet att vara begränsat i barnakutens väntrum på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Under renoveringen fram till den 29 januari 2016 kommer utrymmet att vara begränsat i barnakutens väntrum på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

 

Publicerad av: Redaktionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset