Vetenskapsrådet storsatsar på forskning på SU

2015-12-22

Kan en hjärtpump förlänga livet för patienter med svår hjärtsvikt? Hur skapar man den optimala fettlösningen till mycket för tidigt födda barn? Vilken operationsmetod är bäst vid behandling av fetma? Det är frågorna som Vetenskapsrådet satsar 90 miljoner kronor för att få svar på.

Hälften av Vetenskapsrådets totalt 183 miljoner kronor stora bidrag till klinisk behandlingsforskning går i år till studier som medarbetare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset står bakom. Tre olika studier har sammanlagt genererat ett bidrag på 90 miljoner kronor.

Torsten Olbers, Göran Dellgren och Ann Hellström har tillsammans fått ett 90 miljoner kronor stort bidrag från Vetenskapsrådet. Torsten Olbers, Göran Dellgren och Ann Hellström har tillsammans fått ett 90 miljoner kronor stort bidrag från Vetenskapsrådet.

Ann Hellström, professor och överläkare i pediatrisk oftalmologi vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus kommer att leda en studie som går ut på att undersöka hur den optimala fettlösningen till mycket för tidigt födda barn ser ut.

– I dag får de barnen samma näringstillförsel som vuxna och den ser inte likadan ut som den de skulle ha fått via sin mamma. Med en bättre anpassad fettlösning hoppas vi kunna visa att nervsystemet utvecklas mer normalt så att barnen senare i livet bland annat ska kunna slippa problem med dålig syn och nedsatt prestationsförmåga.

Vetenskapsrådet fick totalt in 165 ansökningar och av dem gick 52 vidare till nästa urvalsomgång. I slutändan valde Vetenskapsrådet att satsa på tio studier, en dessa är Ann Hellströms studie som nu tilldelats ett bidrag på 30 miljoner kronor.

– Konkurrensen är stenhård så vi ropade högt här. Nu ser vi att man är villig att satsa på vården av de mycket för tidigt födda barnen. Tidigare har man varit väldigt inriktad på att de här barnen ska överleva men i dag ser vi att många klarar sig, så nu handlar det mer om hur vi kan utveckla behandlingsformerna så att de klarar sig bättre.

Torsten Olbers, docent och överläkare i kirurgi vid Sahlgrenska sjukhuset, kommer även han att leda en studie som tilldelats 30 miljoner kronor i bidrag från Vetenskapsrådet. Studien går ut på att jämföra två operationsmetoder som används vid behandling av svår fetma.

– Det handlar om den ganska nyligen introducerade operationsmetoden Sleeve gastrektomi och "standardmetoden" Gastric bypass som vi ska jämföra när det gäller bland annat viktminskning, följdsjukdomar och komplikationer. Målet är att vi i framtiden ska kunna rekommendera den optimala operationsmetoden för den enskilde patienten.

Hittills har 15 av de cirka 25 sjukhus i landet som utför fler än 100 fetmaoperationer om året anslutit sig till studien.

– Det är väldigt bra att vi nästan enhälligt i svensk obesitaskirurgi kunnat samla oss bakom det här projektet. Jag blev väldigt glad för att Vetenskapsrådet satsar så kraftfullt på klinisk forskning, och särskilt för att utveckla behandlingarna och omhändertagandet av patienter med svår fetma. Bidraget kommer också på sikt att leda till ett bättre omhändertagande av patienter efter obesitaskirurgi.

Göran Dellgren, överläkare och docent i thoraxkirurgi, leder den tredje studien på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som Vetenskapsrådet valt att satsa 30 miljoner på. Studien går ut på att undersöka om en inopererad hjärtpump som permanent behandling kan öka överlevnaden för patienter med hjärtsvikt.

– Det handlar om patienter med svår hjärtsvikt och som inte är lämpliga för transplantation. I dag får dessa patienter läkemedelsbehandling, nu ska vi undersöka om och på vilket sätt permanent behandling med hjärtpump påverkar överlevanden. Studien är viktig eftersom den påverkar vilken behandling hjärtsviktspatienter kommer att erbjudas i framtiden.

Studien kommer att pågå i två år och samordnas av Sahlgrenska Universitetssjukhuset men landets övriga sex universitetssjukhus kommer att delta och inkludera patienter i studien.

– Många såg detta projekt som oöverstigligt, främst med tanke på kostnaderna men även då det krävdes en nationell studie för att få tillräckligt patientunderlag. Nu är studien nästan fullt finansierad och samtliga universitetssjukhus deltar, säger Göran Dellgren och berättar att det inte är första gången han sökt Vetenskapsrådets stöd:

– Jag har fått nej på flera andra ansökningar, och att fortsätta tro på projektet och fortsätta söka även när man har fått nej flera gånger har varit helt avgörande. Eller bättre uttryckt som Winston Churchill sa "framgång är ett gå från ett misslyckande till ett annat med oförminskad entusiasm".

Gemensamt för Ann Hellström, Torsten Olbers och Göran Dellgren är att de är huvudmän för varsin studie som desto fler står bakom. Och det är just dessa samarbeten som är själva nyckeln till att de tre studierna nu är redo att påbörjas.

– Detta är verkligen ingen ”one man show” utan en laginsats där vi diskuterat fram och tillbaka under många år vilket har gjort att vi nu är redo att genomföra studien, konstaterar Göran Dellgren.

 

Publicerad av: Redaktionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset