"Vi räddar mer liv att prata om suicid än att låta bli"

2015-09-07

Den 10 september är det den internationella suicidpreventionens dag som uppmärksammas världen över och även på vårt sjukhus. I sjukhusentréerna mellan klockan 10-14 kan våra besökare och medarbetare ställa frågor och samtala om det svåra men angelägna ämnet suicid.

– Det är första gången som sjukhuset gör en så pass bred informationsinsats för att rikta fokus mot det omfattande folkhälsoproblem världen över som suicid är idag, säger Marianne Lindfors. – Det är första gången som sjukhuset gör en så pass bred informationsinsats för att rikta fokus mot det omfattande folkhälsoproblem världen över som suicid är idag, säger Marianne Lindfors.
– Vi kommer att ha medarbetare på plats i våra huvudentréer på Sahlgrenska, Mölndal och Östra sjukhuset mellan klockan 10–14. Då kan våra besökare och andra medarbetare ställa frågor, exempelvis vad man kan göra om någon i ens närhet funderar på att avsluta sitt liv i förtid. Vi kommer även att dela ut informationsmaterial från olika frivilligorganisationer, säger Marianne Lindfors, samordnare på temat Hälsofrämjande sjukhus på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Suicidprevention innebär olika sätt att förebygga eller förhindra suicid, som är den medicinska termen för självmord. Den 10 september infaller den internationella suicidpreventionsdagen som är instiftad av Världshälsoorganisationen (WHO). Vissa anser dock att det finns en risk att informera för mycket om suicid då det kan få motsatt effekt. Men Marianne Lindfors tror inte på att tiga ihjäl ämnet.
– Vi är övertygade om att genom att våga tala om suicid så har vi möjlighet att förhindra att fler väljer att ta det som en utväg än om vi låter bli, säger hon och berättar att medarbetarna på plats är välinformerade om vilka olika möjligheter till stöd och hjälp som finns att tillgå.

I Marianne Lindfors uppdrag ingår att visa bredden på hur vi på sjukhuset arbetar för att förebygga olika sjukdomstillstånd som innefattar allt från att se till att själen mår bra till den fysiska hälsan. I år kommer sjukhuset att ha medarbetare inom psykiatrin på plats under dagen för att möta och rikta sig direkt till patienter, närstående och personal som då får möjlighet till information och att ställa frågor om suicid.

– Det är första gången som sjukhuset gör en så pass bred informationsinsats för att rikta fokus mot det omfattande folkhälsoproblem världen över som suicid är idag, säger Marianne Lindfors.

Sara Widin Dahlström, verksamhetsutvecklare Psykiatri Affektiva, ska stå vid en av montrarna i huvudentrén vid Sahlgrenska sjukhuset. Hon tycker att det är viktigt att betona att initiativet inte är kopplat direkt till sjukvården utan att detta är en fråga som berör hela samhället.
– Vi vill delta och rikta uppmärksamhet för den världshälsoangelägenhet som suicid är. Det här berör oss alla, eftersom många på ett eller annat sätt i arbetet eller i privatlivet kommer i kontakt med ämnet då det är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige.

Vid sidan av sjukhusets arbete med att belysa ämnet kommer det att pågå aktiviteter runt om i Göteborg. Det är frivilligorganisationer tillsammans med Svenska kyrkan som har föreläsningar och andra aktiviteter för att sprida kunskap och på så sätt förmedla på vilka olika sätt man kan agera och vart man kan vända sig när någon är i behov av stöd och hjälp.
– Här hoppas vi att våra medarbetare och andra besökare på sjukhuset blir intresserade av att lyssna på dessa föreläsningar, säger Sara Widin-Dahlström.

Fakta:

Enligt WHO dör cirka en miljon människor genom suicid varje år i världen. 1 531 människor begick suicid Sverige under 2014, varav 1 044 var män och 487 var kvinnor.

Suicid är den vanligaste dödsorsaken för svenska män i åldrarna 15-44 år. För svenska kvinnor i samma åldersgrupp är det den näst vanligaste dödsorsaken efter olika cancerformer,
En gång per år presenteras nya suiciddata för Sverige. Uppgifterna hämtas från Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

Källa: Nationella centrum för suicidforskning och psykisk ohälsa vid Karolinska institutet.