"Viktigt ta ställning av hänsyn till närstående"

2015-10-07

Västra Götalandsregionen är ledande i landet med att identifiera organdonatorer. Ofta är det närstående till avlidna som får ta beslutet om donation. Samtidigt som den årliga internationella donationsveckan pågår uppmanar nu Bertil Andersson, regionalt donationsansvarig läkare, fler att ta ställning.

Svenskar är det folk i världen som är mest positiva till organdonation. Upp till 85 procent är positivt inställda till organdonation, samtidigt som endast 17 procent har registrerat sig i donationsregistret. I registret kan man anmäla om man vill, eller inte vill, donera sina organ efter att man avlidit.

Bertil Andersson menar att det är viktigt att i förväg ta ställning till organ- och vävnadsdonation. I dag får många närstående ta beslutet i samband med att de just fått information om att deras anhörige avlidit.

– Det kan lätt bli för stor press och i förtvivlan svarar man kanske nej. Många ångrar sig efter att första chocken släppt, men då är det för sent. Därför är det viktigt att vi tar ställning innan det händer oss, inte minst av hänsyn till våra närstående.

Bertil Andersson påpekar också att den läkare som ställer frågan, indirekt också kan påverka svaret. På många intensivvårdsavdelningar är det en sällsynt händelse att behöva ställa frågan om donation och därmed svårt för läkare att få rutin.

– Om läkaren är obekväm med situationen uppfattas detta av de sörjande och svaret blir då lätt ett nej. Där har vår film "Ett livsviktigt beslut" ett stort värde som inspirationsfilm så att läkare kan vara förberedda innan de går in till närstående och diskuterar frågan om organ- och vävnadsdonation.

 

Bertil Andersson, regionalt donationsansvarig läkare. Bertil Andersson, regionalt donationsansvarig läkare.

I hela landet har man hittills i år identifierat 127 organdonatorer vilket motsvarar ungefär 16,5 organdonatorer per miljon invånare och år. Det är på samma nivå som 2014 då det identifierades 166 donatorer, vilket är den högsta siffran någonsin.

Inom Västra Götalandsregionen identifierades 26 donatorer under hela 2014. Under de nio första månaderna 2015 har man redan lyckats identifierats 28 organdonatorer.
– Just nu är vi ledande i landet och om trenden håller i sig skulle det innebära att vi inom regionen kommer att ha 21 organdonatorer per miljon invånare och år, vilket är betydligt högre än rikssnittet.

Bertil Andersson lyfter även fram Island som ett exempel på där utvecklingen varit positiv under året. Tidigare har de haft mellan två och fyra donatorer per år, vilket motsvarar sex till tolv organdonatorer per miljon invånare och år.

I januari i år träffade representanter från Sahlgrenska Universitetssjukhuset stortinget på Island liksom kollegor från landets tre sjukhus. På Island har man hittills i år redan lyckats identifiera tolv organdonatorer vilket motsvarar 37,5 organdonatorer per miljon invånare.

– Nu är de bäst i världen och vi tror att vårt besök kan ha bidragit till den enorma förbättring vi ser. Vi pratade om vikten och nyttan av att identifiera en möjlig organdonator och om hur livet återvänder till den som står på väntelistan för ett livsviktigt organ.

Förra veckan släpptes donationsutredningens förslag på förändrad lag och arbetssätt. Förslaget innebär att det ska vara tillåtet att utreda donationsviljan hos en patient med svår nytillkommen hjärnskada redan innan döden är fastställd. Detta kan ske genom kontroller mot donationsregistret och samtal med närstående. Om det finns en positiv donationsvilja ska det då vara tillåtet att ge viss behandling för att skydda organen och säkerställa att patientens önskan att donera kan uppfyllas.

– I dag har vi ingen laglig rätt att utforma vården enbart för att kunna tillgodose patientens vilja att bli donator. Med förslaget hoppas man att antalet organdonatorer ska dubbleras, vilket innebär att cirka 300 organdonatorer per år skulle identifieras i Sverige.

 

Publicerad av: Redaktionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset