Obesitasmottagning

Sahlgrenska sjukhuset

Telefontider för sommaren från och med 1 juni till 31 augusti är måndag till fredag kl. 07.30 till 13.00.
TELEFONTIDER
Må-Fr 07:30-17:00

Blå stråket 5

Plan 1

Sahlgrenska sjukhuset

413 45 Göteborg

Visa adress på karta

VÄGBESKRIVNING

Hållplats Sahlgrenska Huvudentré, följ intern skyltning

Vi vänder oss till dig över 18 år som bor i Västra Götalandsregionen med uttalad obesitas (fetma) och som önskar hjälp med kirurgisk eller icke-kirurgisk behandling. Obesitasmottagningen tar emot patienter med ett BMI > 35 kg/m2. För fetmaoperation gäller BMI > 40 kg/m2 eller BMI > 35 kg/m2 och komplicerande sjukdom (typ-2 diabetes, fetmarelaterad kardiomyopati, svår sömnapné, lungemboli, pseudotumor cerebri, venösa bensår).

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Remissen som skrivs från din vårdcentral eller annan läkare skall kompletteras med Bilaga till vårdbegäran (remiss) för fetmabehandling. Det är läkaren vid den inremitterande enheten som fyller i bilagan. 

Dig under 18 år hänvisar vi till vår mottagning för barn.

Vid ditt besök hos oss

  • Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.
  • Anmäl ditt besök i kassan på Medicinmottagningen, plan 1.
  • Betalning sker vid ankomst, vi accepterar kontant- och kortbetalning eller betalning mot faktura.

Vi utreder och behandlar dig med uttalad obesitas. Vi samarbetar med olika enheter för obesitaskirurgi inom Västra Götalandsregionen. Vid mottagningen finns dessutom röntgenutrustning för mätning av bentäthet och kroppssammansättning.

Vi forskar om fetmans genetik och samband mellan hormonmönster, kroppssammansättning och hjärt- kärlsjukdom.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns bland annat undersköterska, dietist, sjuksköterska och specialistläkare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Telefon: 031 - 342 24 00

Ansvariga för mottagningen

Helén Lantz, vårdenhetschef
Telefon: 031 – 342 74 71
E-post: Skyddad adress

Lena Bokemark, sektionschef

Björn Eliasson, medicinskt ansvarig