Imorgon den 25/5 uppdaterar vi vår webbplats. Vi räknar med att vara klara omkring kl. 12.00. Alla sidor finns tillgängliga under uppdateringen. Vi ber dock alla att då avvakta med ändringar och tillägg.

Neurooftalmologisk mottagning

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
Mån och Torsdag mån 07:30 - 08:30
och Torsdag mån - tis 13:30 - 14:30

Blå Stråket 7 vån 3

Plan 4, Målpunkt L

Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Följ intern skyltning.

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster för att:

Vi vänder oss till dig med ögonkomplikationer som är kopplade till nervsystemet. Synnerven förmedlar impulser till syncentrum i hjärnan. Det kan uppkomma förändringar i synnerven, synbanor och syncentrum som exempelvis staspapill, nystagmus och optikusneurit.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Blankett för egen vårdbegäran

Du kan också bli remitterad hit av din optiker. 

Vid ditt besök hos oss

 

Checklista inför ditt besök:

  • Ta med dig aktuella glasögon.
  • Ta med dig fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.
  • Anmäl ditt besök i kassan.
  • Du betalar vid din ankomst. Du kan betala kontant, med kort elle få en faktura hemskickad. 

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska och specialistläkare i neurooftalmologi. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Kontaktpunkt 2

Telefon: 031-343 31 00

Handläggaren på Kontaktpunkt 2 registrerar din synpunkt i avvikelsehanteringssystemet. Synpunkten skickas då till ansvarig chef inom Ögonverksamheten för utredning och åtgärd.

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter och klagomål

Ansvariga för mottagningen

Carina Bedin, vårdenhetschef
Telefon: 0736 - 88 93 88
E-post: Skyddad adress