Besök

Anhöriga, vänner och barn är välkomna att besöka dig under avdelningens besökstid. Ditt hälsotillstånd avgör dock om besöken behöver begränsas.

Besökstiderna varierar mellan olika avdelningar. Är du osäker på besökstiderna kan du fråga personalen på avdelningen eller i Informationsdisken i entréhallen. Besökare som är förkylda eller har någon annan infektion bör inte komma på besök.

Om du kommer till sjukhuset och ska hälsa på en patient och inte vet på vilken avdelning patienten finns, tala med våra sjukhusvärdar som du hittar i informationen vid sjukhusens huvudentréer. Efter kontorstid vänd dig till patientvaktmästarna på akuten.