Boende för anhöriga

Särskilda boende för anhöriga till patienter som vårdas på sjukhuset finns på Sahlgrenska sjukhuset, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus och Östra sjukhuset. Tag kontakt med personalen på avdelningen där patienten vårdas om du vill veta mer.