Kurator

Kuratorn kan i samtal bistå dig och/eller närstående vid akut trauma, kris- och sorgereaktioner. Kuratorn ger också råd, stöd och vägledning i personliga frågor och information i frågor om sociallagstiftning, socialförsäkringar och samhällets övriga resurser.

Tala med personalen på sjukhuset om du vill ha kontakt med kuratorn, eller vänd dig direkt till någon av verksamhetens kuratorer via sjukhusets centrala växelnummer 031–342 10 00.