Mediciner

För att rätt kunna bedöma ditt sjukdomstillstånd och den fortsatta behandlingen är det viktigt att du talar om för din läkare om du tar mediciner av något slag.