Parkeringsmöjligheter

Avgiftsbelagda besöksparkeringar finns runt om på sjukhusområdena. Mynt, volvo- och bensinkort kan användas.