Patientmåltider

Maten är en viktig för ditt tillfrisknande. Inför eller under din sjukhusvistelse kan du planera dina måltider. Det finns flera olika alternativ vid varje måltid att välja mellan och du kan se dessa tre veckor framöver.

Till patientmenyerna 

För vissa patienter ingår en mer eller mindre sträng diet som en del av behandlingen. Det är viktigt att du följer den ordination som gjorts upp för dig. Dietister finns på sjukhuset. Remiss till dietist kan ges av din behandlande läkare.