Post

Posten delas ut och hämtas varje för- och eftermiddag, utom lördag och söndag. Lämna gärna brev och annan post till avdelningspersonalen så ser de till att den postas. Be anhöriga och vänner som skriver till dig att adressera brevet på följande sätt: ditt namn, din avdelning, följt av geografiskt sjukhus.

Postadresser:
Mölndals sjukhus, 431 80 Mölndal
Sahlgrenska sjukhuset, 413 45 Göteborg
Östra sjukhuset, 416 85 Göteborg

Brevlåda finns utanför huvudentréerna på Sahlgrenska sjukhuset, Östra sjukhuset och Mölndals sjukhus.