Rutiner

På avdelningen får du information om de rutiner som gäller vid till exempel måltider, ronder och vårdplanering. Personalen genomför också ankomstsamtal med patienten för att kunna planera vården på bästa sätt.