Sjukresor

Har du kostnader för resor när du behöver sjukvård eller  tandvård? Då kan du få ersättning från Västra Götalandsregionen för en del av dina resekostnader. 

Läs mer om sjukresor