Studenter vid sjukhuset

Sjukhuset har som universitetssjukhus ansvar för utbildningar till yrken inom vården. Som patient vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset kommer du att möta olika yrkeskategorier under utbildning. De omfattas alla av tystnadsplikten och har handledare vid sjukhuset som ser till att de följer sjukhusets regler. Om du inte vill att studenter deltar i den behandling du får eller läser i din journal, tala då med vårdpersonalen.