Telefon

De flesta avdelningarna har telefoner som går att hyra under vistelsen på sjukhuset. Uppgift om hyra och avgift för samtalsmarkeringarna lämnas av personalen på avdelningen. Telefonautomater finns i vissa hisshallar. Tänk på att mobiltelefon KAN störa känslig apparatur. Mobiltelefon får dock användas, utom på de ställen där skyltar uttryckligen förbjuder det.

Telefon för telefonkort finns även i huvudentrén på Sahlgrenska sjukhuset, Mölndals sjukhus, Östra sjukhuset och Högsbo sjukhus.