Tolkhjälp

Om du har svårt att tala och förstå svenska kan du i kontakt med hälso- och sjukvården begära tolk som hjälper dig att översätta. Enligt lag får samtalet inte föras vidare utan ditt medgivande.

Den avdelning eller mottagning dit du skall hjälper till med tolkhjälp om så behövs. Säg till om tolk redan vid tidsbeställningen så fungerar det smidigast. Personalen på akutmottagningen hjälper till att skaffa tolk om du kommer in akut.