Tystnadsplikt

Vår personal har tystnadsplikt och våra patienter skyddas av sekretessregler.

Som patient ska du kunna vara säker på att ingenting förs vidare, vare sig skriftligt eller muntligt, om ditt hälsotillstånd eller personliga förhållanden. Vi lämnar bara ut uppgifter om våra patienter per telefon om patienten givit sitt godkännande till det. Du har i regel rätt att läsa din egen journal.