Kurs i digital hälsa och medicinsk informatik

Digital hälsa och medicinsk informatik riktar sig till dig som AT-, ST-läkare eller specialist som vill vara bättre rustad för den digitala omställningen i den kliniska vården.

Kurstillfälle: 15–17 november 2023 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Sista anmälningsdag: 1 oktober 2023

Avgift: Utbildningen är kostnadsfri

Anmäl dig till kursen

Digital hälsa och medicinsk informatik riktar sig till dig som AT-, ST-läkare eller specialist som vill vara bättre rustad för den digitala omställningen i den kliniska vården.

Digitaliseringen innebär stora förändringar i organisation, kunskap och informationsinhämtning för sjukvården. Nya krav ställs på läkarens kompetens, arbetssätt och kommunikation. Kursen Digital hälsa och medicinsk informatik ger läkare i alla specialiteter grundläggande kompetens inom området och bidrar till läkarprofessionens fortsatta ledarroll i samhällets och vårdens digitala transformation.

Anmäl dig till kursen

Om kursen

Kursen är designad för att ge dig en bred förståelse för nyckelbegreppen inom medicinsk informatik, digital hälsa och hur digital hälsoinformation är organiserad. Kursen ger dig både förutsättningar för att verka som specialistläkare i en digitaliserad vardag samt att vidareutveckla den digitala vården med medicinskt fokus.

Ämnen som tas upp på kursen:

  • Digitala system; elektronisk journal, metadata, angränsande databaser och informationssystem. Vilka finns och hur är de organiserade i svensk sjukvård? 
  • Vilka olika typer av informationsstandarder tillämpas och varför?
  • Hur kan digitala beslutsstöd utformas?
  • Hur har digitala principer och automatisering kunnat testas?
  • Du får en grundläggande kunskap för artificiell intelligens, maskininlärning och dess potential.
  • Vilken betydelse har patientens engagemang för att förbättra medicinska resultat?
  • Du lär dig om principer för och användning av databaser för informationsuthämtning för forskning och klinisk utvärdering, uppföljning och utveckling.
  • Du får en översikt gällande juridik, cybersäkerhet och etiska överväganden inom digital hälsa och information.

Mycket tid läggs på reflektion och samtal mellan deltagarna över de tankar och värden som väcks.

Kursen kan användas som del i förbättringsarbetet under ST. Skicka då in din förbättringsidé (cirka en A4-sida) senast 1 november för behandling i seminarieform med övriga kollegor/föreläsare för att få verktyg och lösningsförslag.

Maj Jonnestedt

Telefonnummer

Helen Sjöland

Telefonnummer