Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Expertteamet

Tarmsviktcentrum är ett nationellt och tvärprofessionellt kompetenscentrum, där man samlar all kompetens kring tillståndet i en gemensam organisation. I huvudsak är det fem skilda verksamheter som tillsammans verkar för att ge en så bra och heltäckande vård som möjligt: Kolorektalkirurgi, Barnmedicin/Barngastroenterolog, Barnkirurgi, Transplantationscentrum, och Vuxengastroenterologi/Klinisk nutrition. Det finns också ett nära samarbete med flera andra högt specialiserade vårdgivare, patienten, patientens närstående samt hemsjukvård.

Specialiteter som är viktiga är ex dietister, stomiterapeuter, nutritionssköterskor, barnkirurger, barn- och vuxengastroenterologer, transplantationskirurger och läkare specialiserade inom klinisk nutrition. En strukturerad vårdkedja för patienter med tarmsvikt är av största vikt. Centrumet har ett utpräglat multidisciplinärt arbetssätt med multidisciplinära konferenser. Ett förfinat omhändertagande, i hemmet och på sjukhus, förbättrar utsikterna att patienterna ska klara sig bra över tid. Vårt arbetssätt förkortar kommunikationsvägar, effektiviserar, koncentrerar och förfina vården, och gagnar på så sätt patienten. Vår ambition är vidare att fungera som multidisciplinär konsultinstans för frågor som rör nutrition, malabsorption och olika aspekter på tarmsvikt. Kärnteamet har möte varje vecka, ytterligare professioner konsulteras vid behov som röntgen, patologen och infektion.

 • Ansvarig specialistläkare Jan Brun, gastroenterolog
 • Koordinatorer Viktoria Westerlund, sjuksköterska och Elisabeth Bengtsson, sjuksköterska
 • Nutritionist/metabolläkare Lars Ellegård
 • Nutritionsläkare Ingvar Bosaeus
 • Kolorektalkirurg Lars Börjesson
 • Dietist Anna Giselsson Bjerklund
 • Gastroenterolog (läkare som arbetar med sjukdomar i mag-och tarmsystemet) Jonas Varkey
 • Neurolog (läkare som arbetar med sjukdomar i nervsystemet)
 • Endokrinolog (läkare som arbetar med sjukdomar i hormonsystemen)
 • Kardiolog (hjärtläkare)
 • Lungläkare
 • Kirurg
 • Ortoped
 • Öron-Näsa-Hals-läkare
 • Ögonläkare
 • Immunolog (läkare som arbetar med sjukdomar i immunsystemet)
 • Reumatolog (läkare som arbetar med inflammatoriska sjukdomar)
 • Obstetriker (Förlossningsläkare)
 • Onkolog (Cancerläkare)
 • Leverläkare
 • Njurläkare
 • Hudläkare
 • Infektionsläkare
 • Radiolog(Röntgenläkare)
 • Genetiker (arbetar med diagnostik och ärftlighetsmönster)
 • Narkos/smärtläkare
 • Plastikkirurg
 • Fysioterapeut (sjukgymnast)
 • Arbetsterapeut
 • Psykolog
 • Kurator

Senast uppdaterad: 2022-11-23 10:53