Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Om expertteam

Ett expertteam bedriver vård av hög internationell kvalitet och arbetar med riktlinjer för vård och behandling. Expertteamen samarbetar nationellt och internationellt samt bedriver forskning. Varje team har en ansvarig läkare och en koordinator samt många andra professioner kopplat till sig.

Expertteamen arbetar utifrån en helhetssyn, de verkar för samordning av vårdinsatser, samverkan med andra specialister och vårdaktörer som till exempel habilitering, hemortssjukhus och primärvård.

Ett expertteam hjälper till med information om tillståndet, uppföljning och behandling.

Teamet hjälper till att skapa kontaktmöjligheter med andra med samma tillstånd, bland annat genom att hitta patientnätverk och verkar för att patienten får de stödinsatser som behövs.

Flera expertteam ingår i ett Europeiska referensnätverk (ERN) som skapades av EU 2017. Syftet med nätverken är att skapa en plattform för utbyte av information och skapande av gemensamma riktlinjer kring diagnostisering, behandling och forskning för sällsynta diagnoser i Europa. Läs mer om ERN här.

 

Senast uppdaterad: 2022-05-25 13:48