För dig som vuxen patient eller närstående

Vuxen som fått en sällsynt diagnos (skrivas om)

 

Närstående till vuxen som fått sällsynt diagnos (skrivas om)

 

 

Länkar för information och stöd

Kort text: Urval...

Kontakta gärna CSD Väst för vidare information och stöd.

kontaktuppgifter