Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skärpta restriktioner för besökare och medföljare gäller för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Du som besöker någon av sjukhusets lokaler ska vara symptomfri, bära munskydd samt hålla avstånd till andra. Läs mer om restriktionerna här.

Forskning och innovation

Här beskrivs Sahlgrenska Cancer Centers strategi kring forskning och innovation.

En övervägande del av cancerforskningsprogram på Sahlgrenska Universitetssjukhuset utförs tillsammans med Sahlgrenska Akademin på Göteborgs Universitet. Samarbetet bygger på överenskommelser, gemensamma lokaler och utrustning samt ömsesidig representation. Inom SCC finns en uttrycklig ambition att säkra nationella och internationella samarbeten med andra universitet, med olika nätverk och med företag inom hälso- och sjukvårdssektorn.

  • På SCC ska alla cancerpatienter erbjudas möjlighet att delta i kliniska studier.
  • Alla forskningsprojekt ska genomgå obligatorisk etisk granskning.
  • SCC:s Forskningsråd har ansvar att identifiera projekt som kan ha en nyckelroll i utvecklingen av cancervården. Forskningsrådet ska också prioritera och främja projekt som har stort värde för patienterna och för SCC.
  • Projekt som får stöd ska regelbundet utvärderas för att främja en ständig förbättring av SCC:s vetenskapliga produktion.
  • Nationella kvalitetsregister och ett nära samarbete med Regionalt Cancercentrum Väst (RCC Väst) skapar unika förutsättningar för registerbaserad forskning på SCC.
  • I enlighet med ”En nationell strategi för life science” (länk) ska SCC stödja högkvalitativa medicinska vetenskapliga projekt inom såväl grundforskning som translationell och klinisk forskning.

Läs mer: Möte vid vägs ände öppnar nya möjligheter

Ett viktig delarna av Sahlgrenska Cancer Centers strategi för forskning och innovation är att kunna erbjuda alla cancerpatienter möjlighet att delta i kliniska studier.

På Sahlgrenska Universitetssjukhusets tidiga prövningsenhet möts cancerpatienter som prövat alla etablerade behandlingar och forskare som söker nya svar i ett samarbete som är avgörande för utvecklingen av nya behandlingsmetoder mot cancer.

Här kan du läsa hela artikeln om tidiga prövningsenheten


Senast uppdaterad: 2021-05-17 17:31