Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skärpta restriktioner för besökare och medföljare gäller för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Du som besöker någon av sjukhusets lokaler ska vara symptomfri, bära munskydd samt hålla avstånd till andra. Läs mer om restriktionerna här.

Om Sahlgrenska Cancer Center

Medarbetare tittar in i vårdsal från övervakningsrum på Drottning Silvias barnsjukhus.

Sahlgrenska Cancer Center har skapats för att möta behovet av en samordning för vård och forskning inom cancerområdet.  Målet är att med högsta möjliga kliniska kompetens och forskning i framkant samarbeta för att kunna ge patienterna den bästa möjliga vård.

Ett av fundamenten är patientmedverkan. Varje patient ska vara väl insatt i sin vård och utifrån sina behov och erfarenheter kunna medverka i beslutsfattande som rör den egna vården. Ett annat fundament är öppenheten, att alla data som beskriver vår verksamhet ska finnas tillgängliga för allmänheten.

Centralt för Sahlgrenska Cancer Center är också en ständig utveckling som inte bara riktar sig till vårdpersonalen utan som också ser till patienternas och dess anhörigas behov av information och utbildning.

SCC:s grundstenar

Sahlgrenska Cancer Centers arbete utgår ifrån den strategiska plan (länk) som togs i mars 2021. Planen bygger på SCC:s vision och på Sahlgrenska universitetssjukhusets samlande vision och värdegrund.

Den strategiska planen går också i linje med den Europeiska koden för cancervård, European code of cancer Practice ECCP. Den strategiska planen är en framåtblickande plan med syfte att förverkliga den svenska nationella cancerstrategin från 2009 En nationell cancerstrategi för framtiden 2009:11.

SCC:s vision: Världsledande vård och forskning för och med patienten

Visionen togs fram genom öppna forum med medarbetare inom vårdyrkena på Sahlgrenska universitetssjukhuset, akademiska forskare och patientrepresentanter.

Sahlgrenska Universitetssjukhusets vision: Sahlgrenska Universitetssjukhuset – sjukvård, forskning, utveckling och utbildning med högsta kvalitet

Sahlgrenska universitetssjukhusets värdegrund: Tillsammans – för patienten – med patienten

Värdegrunden innebär att allt vi gör utgår ifrån patienten. Utifrån patientens behov och erfarenhet och med medarbetarnas kunskap och yrkesskicklighet skapar vi tillsammans vård av högsta kvalitet.

Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppdrag och vision

European code of cancer Practice ECCP 

En nationell cancerstrategi för framtiden 2009:11 

Organisation

Sahlgrenska Cancer Centers organisation utgår ifrån sjukhusets befintliga struktur, med verksamhetsområden samlade under sex olika områden.

Alla verksamhetsområden med koppling till cancervården finns samlade i SCC:s ledningsråd.

Där sitter även representanter från SCC:s forskningsråd och adjungerade representanter från Regionalt Cancercenter Väst. Patienter finns representerade i ett patientråd som sammankallas 1-2 gånger per halvår av ledningsrådets ordförande.

Ledningsrådet fungerar som en beredande instans, som lyfter förslag till sjukhusets ledningsgrupp, SULG, där besluten tas.

Ledningsrådet, med tillhörande arbetsutskott, hör organisatoriskt till område 5, där huvuddelen av sjukhusets cancervård finns placerad. Områdeschefen för område 5 är därför ordförande i rådet.

I SCC:s forskningsråd sitter medlemmar utvalda från Sahlgrenska Akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Två personer ur forskningsrådet sitter i ledningsrådet och är även representerade i arbetsutskottet.

Vägen mot ett Comprehensive cancer center

Som ett led i arbete med att kvalitetssäkra cancervården och bli ett av Europas ledande cancersjukhus arbetar Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 2019 för att bli ett ackrediterat Comprehensive Cancer Center (CCC).

Arbetet sker i samverkan med Sahlgrenska Akademin och Regionalt Cancercentrum Väst. 

Under hösten 2020 gjordes en omfattande kvalitativ och kvantitativ självutvärdering av verksamheter kopplade till cancersjukvården. 1 april lämnades materialet in till organisationen som ansvarar för ackrediteringen, OECI (Organisation European Cancer Institute). 

Den 7- 9 juni tog Sahlgrenska Cancer Center emot företrädare för OECI för en så kallad audit, som fick ske digitalt på grund av pandemin. Det var tre dagar av genomlysningar, tuffa frågor och intervjuer för att se om SCC uppfyller alla de kritierier som organisationen ställt upp för en ackreditering.

Resultatet visar att den grundläggande infrastrukturen finns på plats och kvalitet på såväl forskning och vård som lokaler liksom personalens kompetens är hög. Delegationen pekade särskilt på det stora engagemang som finns bland medarbetarna, på alla nivåer i organisationen.

Men även om Sahlgrenska Universitetssjukhuset har både lång och välmeriterad historia inom cancerområdet så är organiseringen av helheten i ett cancercenter inte äldre än ett år, ett år som dessutom präglats av den globala pandemin. Det gör att auditörerna från OECI tycker sig se vidare utvecklingsmöjligheter som de rekommenderar SCC att se över inför nästa audit, det fysiska besöket som föregår ett slutligt avgörande.


Senast uppdaterad: 2021-07-06 10:03