Verksamhet Akutsjukvård och Barnkirurgi

Verksamheten omfattar akutsjukvård för barn samt barnkirurgi.  Akutsjukvården omfattar ansvar för all vård av kirurgiskt eller medicinskt sjuka barn, som söker på "Barnakuten", samt för den slutna vården på akut/korttidsavdelning 330. Inom området sorterar även planerad öppen vård inom barnmedicin och barnkirurgi. Högspecialiserad kirurgi bedrivs inom områdena gastro-, urologisk, onkologisk, traumatologisk (inklusive brännskadevård) och lungkirurgi. Den speciella barn- och ungdomskirurgin innebär framför allt utredning, behandling och omvårdnad av barn med medfödda missbildningar i mag- och tarmkanalen, bukväggen och diafragma, lungor och urinvägsorganen. Missbildningskirurgin är exempel på högspecialiserad kirurgi med patienter från hela landet. Därtill utförs avancerad tumörkirurgi.


Senast uppdaterad: 2019-04-11 10:31