Akutmottagning barn

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Observera! Som grundregel tillåts endast en anhörig följa med in på barnakuten. Övriga medföljande ombeds vänta utanför akuten för att minska smittspridningsrisken. Undantag vid t.ex. tolkbehov eller andra särskilda behov.

Kontaktuppgifter

DROP-IN
mån - sön dygnet runt

Remissvägen 12

Plan 1

Östra sjukhuset

416 50 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Östra sjukhuset. Vägbeskrivning: Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se - Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Vi tar emot dig under 16 år med akut medicinsk, kirurgisk eller ortopedisk sjukdom.  Observera att barnakuten inte har någon rådgivning via telefon. Vid medicinska frågor ber vi er kontakta 1177.

Söka vård hos oss

Är du över 16 år hänvisar vi dig till våra mottagningar för vuxna:

Akut- och olycksfallsmottagning Sahlgrenska

Akutmottagning Östra

Akutmottagning Mölndal

Akutmottagningar med särskilt inriktning:

Akutavdelning barn- och ungdomspsykiatri
Öppet: Alla dagar, dygnet runt

Akutmottagning gynekologi Sahlgrenska
Öppet: Alla dagar, dygnet runt

Infektionsmottagningen
Öppet: Måndag till torsdag, kl. 8-16, fredag kl. 8-13 och 14-16.

Psykiatrisk akutmottagning Östra
Öppet: Alla dagar, dygnet runt

Ögonakuten
Öppet: Enligt överenskommelse per telefon

Öron-, näs- och halsmottagningen Sahlgrenska
Öppet: Måndag till fredag kl. 7.30-16, lördag till söndag kl. 8.30-16.

Vid ditt besök hos oss

När du kommer hit får du träffa en sjuksköterska för en första bedömning av sjukdomstillståndet. Sjuksköterskan prioriterar de barn som är svårast sjuka till snabb läkarundersökning.

Vårt mål är att ert besök inte ska ta mer än fyra timmar men i vissa fall kan det behövas längre tid.

Checklista inför ditt besök:

  • Ta en nummerlapp och fyll i "inskrivningslappen". Vänta sedan på din tur. 
  • Det är bra om så få närstående som möjligt följer med till oss på grund av att våra lokaler är små och det är stor smittorisk. 
  • Du kan köpa lättare mat i en automat som tar kort. Det är bra att ta med något att äta till de små barnen, det finns mikrovågsugn på mottagningen.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel barnsköterska, undersköterska, sjuksköterska, barnsjuksköterska och specialistläkare i medicin, kirurgi samt ortopedi. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du vill ge återkoppling om det bemötande eller den behandling du har fått är vi mycket tacksamma om du mailar dina synpunkter till: 

E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Har ni frågor som rör behandling hänvisas ni i första hand till sjukvårdsrådgivningen, 1177. För övriga ärenden kan ni kontakta sjukhusets växel på telefonnummer 031-343 42 10.

Ansvariga för mottagningen

Unni Solli, vårdenhetschef
E-post: E-postadress

Younis Khalid, sektionschef
E-post: E-postadress