Kuratorsenhet barn

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - tor 08:30 - 16:00
fre 08:00 - 15:00

Remissvägen 8

Plan 0, Paviljong 4

Östra sjukhuset

416 50 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Östra sjukhuset. Vägbeskrivning: Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se - Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Vi vänder oss till dig som behöver råd, stöd och hjälp för att klara av de påfrestningar som kan uppstå när ett barn får en svår sjukdom. 

Söka vård hos oss

Fråga personalen där du eller ditt barn vårdas om du vill ha kontakt med kurator eller hör av dig direkt till oss. 

Vid ditt besök hos oss

När ett barn blir sjukt eller drabbas av olycksfall påverkas hela familjens livssituation. Du kan vända dig till kuratorn för att få stöd och hjälp för att klara de påfrestningar som uppstår. Vårt mål är att hela familjen ska må så bra som möjligt under barnets sjukdoms- och behandlingstid.

Vi erbjuder samtal utifrån barnets och familjens behov i samråd med föräldrarna. Kanske behöver någon familjemedlem extra stöd?  Ni föräldrar kanske behöver få möjlighet att samtala utan barn? Det sjuka barnet eller syskonen kan behöva tala med någon vuxen utanför familjen?

Kuratorerna ger information och vägledning i frågor om föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och vårdbidrag. Det kan gälla möjlighet att vara ledig från arbete för att vara hos ditt sjuka barn i hemmet eller på sjukhuset.

Vi vägleder även kring samhällets övriga resurser om vilken hjälp som finns att få.  Det kan gälla ekonomi, familjerätt, sociallagstiftning, migration, frågor som rör barnomsorg, skola och barn som far illa. Kuratorerna har även en samordnande funktion gentemot andra vårdgivare och myndigheter.

Här kan du får mer information:

Om hur hot påverkar oss på 1177

Om samspel och anknytning på 1177

Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet

Försäkringskassan

Vi som arbetar här

Vi är kuratorer.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Christin Oscarsson Norlén, enhetschef
Telefon: 031 - 343 57 91
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Christin Oscarsson Norlén, enhetschef
Telefon: 031 - 343 57 91
E-post: E-postadress