Lekterapi och bibliotek

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Kontaktuppgifter

E-POST

E-postadress
DROP-IN
mån 13:00 - 16:00
tis - fre 09:00 - 16:00
lör 10:00 - 15:00

Rondvägen 10

Plan 0

Östra sjukhuset

416 50 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Östra sjukhuset. Vägbeskrivning: Avfart Torpamotet från E20. Kollektivtrafik: Vänligen se www.vasttrafik.se för information. Se vidare skyltning inom sjukhusområdet. Parkering finns utanför entrén till Barnkliniken. Passera det stora skeppet i entrén och följ skyltningen genom korridoren med röd och blå löparbana.

Vi vänder oss till dig som vårdas på Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus. Vi vill bidra till en frizon i sjukhusvärlden, vara en trygg miljö där du och dina närstående kan leka, skapa och koppla av. 

Vid ditt besök hos oss

Du får gärna komma till oss i samband med besök på sjukhusets mottagningar eller om du ligger inne på någon av våra avdelningar. Du behöver inte boka tid eller på något sätt meddela att du kommer, det är bara att titta in. 

Här finns massa roligt som du kan hitta på. Vi har bland annat datorer, tv-spel, biljard, pingis, en musikstudio, lekrum, ett skapande rum och en läkande trädgård.

Varje vecka erbjuder vi kulturella aktiviteter som teater, musik, trolleri eller filmvisning. Läs mer om kommande aktiviteter

På biblioteket finns böcker, filmer, spel och musik. Läs mer om biblioteket

Om du inte kan lämna ditt vårdrum på avdelningen kan en lekterapeut eller en bibliotekarie komma till dig. Läs mer om lekterapi på vårdrummet

Sjukhusskolans lärare erbjuder undervisning, antingen på sängkanten eller nere i skolans lokaler. Skolan hittar i anslutning till lekterapins lokaler. Läs mer om sjukhusskolan 

Om ditt syskon vårdas på sjukhuset kan du få stöd av en syskonstödjare. Syskonstödjarna är utbildade pedagoger med fokus på det friska syskonets behov. Läs mer om våra syskonstödjare

Att vara lite rädd när man är på sjukhuset är väldigt vanligt. På lekterapin finns ett ”mini-sjukhusrum” där barnet kan närma sig det man känner obehag inför och kanske leka bort lite av sin oro. Personalen kan ge råd om vad närstående kan göra för att hjälpa sitt barn. 

Checklista inför ditt besök:

  • Barn får inte vara i lokalerna utan ansvarig vuxen. Att en närstående finns i närheten ger trygghet och är en förutsättning för att lek ska kunna uppstå. 
  • Du som besökare får inte ha någon infektion eller liknande som kan innebära smittorisk för övriga. 
  • Ett gott råd är att se till att planera så att det finns tid att komma till oss före eller efter besöket på sjukhuset. Det är ett enkelt sätt att få sjukhusbesöket att kännas mer positivt. 

Vi som arbetar här

Vi är specialpedagoger, fritidspedagoger, förskollärare, lärare och bibliotekarier.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Sofia Månsson, enhetschef
Telefon: 031 - 343 52 02
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Sofia Månsson, enhetschef
Telefon: 031 - 343 52 02
E-post: E-postadress