Operation 2 barn

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 10:00 - 11:00

Rondvägen 10

Plan 2

Östra sjukhuset

416 50 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Östra sjukhuset. Vägbeskrivning: Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se - Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Vi tar emot dig under 16 år som ska genomgå ett dagkirurgiskt ingrepp. Vi utför dagkirurgi och undersökningar inom barnkirurgi, urologi, ortopedi, öron, ögon och barnmedicin. 

Din vistelse hos oss

Checklista inför din vistelse:

  • Anmäl din ankomst till personalen.
  • Räkna med att vistelsen hos oss kan ta hela dagen.
  • Besöket är kostnadsfritt för dig under 16 år. 
  • Innan din operation får du preoperativ information hemskickad i pappersformat. Där står eventuella förberedelser som behövs.

Hälsodeklaration inför operation

Här kan du få mer information:

Mat och dryck inför operation

Patientinformation med bildstöd

Vi som arbetar här

Hos oss finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, barnsköterska, specialistsjuksköterska i anestesi, operation och barnsjukvård samt specialistläkare i anestesi, barnkirurgi, barnurologi, barnortopedi, öron, ögon och barnmedicin. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Anette Samuelsson, tillförordnad vårdenhetschef
Telefon: 031-343 80 62
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Anette Samuelsson, tillförordnad vårdenhetschef
Telefon: 031-343 80 62
E-post: E-postadress