Avdelning 323

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - sön dygnet runt
BESÖKSTIDER
mån - sön dygnet runt

Rondvägen 10

Plan 3

Östra sjukhuset

416 50 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Östra sjukhuset. Vägbeskrivning: Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se - Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Vi tar emot dig under 18 år som behöver hjärtsjukvård. Vi utför kirurgi eller kateterbehandling av medfött hjärtfel, avancerade utredningar av komplexa hjärtfel och hjärttransplantationer. 

Din vistelse hos oss

Till oss kan du få komma både akut eller planerat. De barn som kommer akut har oftast medfödda hjärtfel som behöver utredas och åtgärdas i nyföddhetsperioden. De barn som kommer till oss planerat har fått en kallelse hem för att utreda eller åtgärda sin hjärtsjukdom. 

Avdelningen är en av två enheter i landet för barn och ungdomar med hjärtsjukdom, som vårdas i samband med hjärtkirurgi. Våra patienter kommer från hela Sverige och årligen vårdas cirka 700 patienter på enheten. 

Checklista inför ditt besök:

  • Anmäl din ankomst till avdelningen till personalen, följ skyltning för anmälan.

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel barnsköterska, sjuksköterska, specialistsjuksköterska, barnhjärtläkare, barnhjärtkirurg och biomedicinsk analytiker. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Sofi Andersson Stavridis, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 343 56 27
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Sofi Andersson Stavridis, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 343 56 27
E-post: E-postadress