Hjärtdagvård barn

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - tor 07:30 - 16:30
fre 07:30 - 15:00

Rondvägen 10

Plan 2

(avd 320) Östra sjukhuset

416 50 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Östra sjukhuset. Vägbeskrivning: Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se - Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Vi vänder oss till dig under 18 år som behöver utredning och behandling av hjärtsjukdom. 

Din vistelse hos oss

Hit får du komma efter att du har fått en kallelse hem för att utreda eller åtgärda din hjärtsjukdom. Förutom vård i samband med kateterbehandling av medfött hjärtfel utförs även avancerade utredningar av komplexa hjärtfel och medicinska behandlingar, där planerad vårdtid inte är längre än ett par dagar.

Vården sker i nära samarbete med Avdelning 323 och på de bägge enheterna vårdas årligen cirka 700 patienter med halva landet som upptagningsområde.

Checklista inför ditt besök:

  • Anmäl ditt besök i expeditionen. 

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel barnsköterska, specialistsjuksköterska, barnhjärtläkare, anestesiläkare och biomedicinsk analytiker. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Sofi Andersson Stavridis, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 343 56 27
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Sofi Andersson Stavridis, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 343 56 27
E-post: E-postadress