Akutmottagning gynekologi Sahlgrenska

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

Blå stråket 6

Plan 0

Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Sahlgrenska sjukhuset. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Blå stråket 6. Vänligen se www.vasttrafik.se.

Efter medicinsk bedömning tar vi emot dig som behöver träffa en gynekolog samma dag. I annat fall erbjuds du tid senare hos oss eller hänvisas till annan vårdgivare, beroende på vilka besvär du har. Efter klockan 17 tar vi emot dig som efter medicinsk bedömning prioriteras att träffa gynekolog inom några timmar. I annat fall hänvisas du att komma på dagtid.

Söka vård hos oss

Här är några exempel på akuta gynekologiska tillstånd som vi behandlar på akutmottagningen:

 • snabbt påkommen låg buksmärta med eller utan graviditet
 • missfall med stora blödningar eller smärtor information till dig som har fått ett missfall
 • låg buksmärta och feber 
 • stora blödningar ur slidan
 • svåra graviditetskräkningar
 • komplikationer efter behandling utförd hos oss
 • vård efter sexuella övergrepp

Om du har följande gynekologiska sjukdomar eller symtom hänvisar vi dig till primärvården:

 • urinvägsinfektion
 • blåsor/utslag
 • klåda
 • kondylom
 • onormala flytningar
 • urininkontinens
 • värk eller smärta i underlivet utan allmänpåverkan (feber).

Om du har gynekologiska besvär och är gravid efter vecka 20, eller har gjort rutinultraljudsundersökningen, ber vi dig att i första hand kontakta din mödravårdscentral eller förlossningsavdelning. Du kan även vända dig till Antenatalenhet Östra. Detsamma gäller för dig som har gynekologiska besvär eller har problem med amningen inom 12 veckor efter förlossningen.

Vid ditt besök hos oss

En sjuksköterska eller barnmorska kommer att bedöma ditt hälsotillstånd. Om ditt tillstånd inte bedöms som akut kan du hänvisas till en annan vårdgivare. Vi gör medicinska prioriteringar, så att den som är sjukast får träffa läkare först. I läkarbesöket ingår vanligtvis en gynekologisk undersökning. Du kan inte välja om du träffar kvinnlig eller manlig läkare.

Du som söker vård akut kan högst ta med dig en närstående.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, sjuksköterska, barnmorska, läkare och kurator. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Lise-Lott Lundgren, vårdenhetschef
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Lise-Lott Lundgren, vårdenhetschef
E-post: E-postadress