Amningsmottagning Östra

Östra sjukhuset

Ändrade öppet- och telefontider under sommaren.
12/6-16/7: öppet: måndag, torsdag och fredag.
Telefontider: måndag, torsdag och fredag 08:00–09:00.
17/7-13/8: Stängt.
14/8-3/9: öppet: måndag, torsdag och fredag.
Telefontider: måndag, torsdag och fredag 08:00–09:00.

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 08:00 - 10:00

Diagnosvägen 15

Plan 0

Östra sjukhuset

416 50 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Östra sjukhuset. Vägbeskrivning: Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se - Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Vi tar emot dig som behöver råd och stöd för komplikationer i samband med amning. Vi kan ge dig råd på telefon och du kan även boka tid för personligt besök. Du som har problem eller komplikationer med amningen första veckan efter barnets födelse, kontakta BB-mottagningen på telefon: 031-343 54 09.

Söka vård hos oss

I första hand vänder du dig till din barnavårds- eller familjecentral för amningsråd då de har öppet dagtid måndag till fredag. 

Vid ditt besök hos oss

Checklista inför ditt besök:

  • Ta med dig din kallelse, fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.
  • Du som är kallad behöver inte anmäla ditt besök. Vänligen tag plats i väntrummet så kommer vi och hämtar dig.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns barnmorskor.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Heléne Nielsen, verksamhetsassistent
Telefon: 031 - 343 43 50
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Kristin Andersson, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 343 63 61
E-post: