Antenatalenhet Östra

Östra sjukhuset

Kontaktuppgifter

Diagnosvägen 15

Plan 0

Östra sjukhuset

416 50 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Östra sjukhuset. Vägbeskrivning: Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se - Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Antenatalenheten är en öppenvårdsenhet som består av en ultraljudsmottagning, en specialmödravård och en mottagning för gravida, för kontroller utöver sedvanlig mödravård. Vi erbjuder specialistvård under graviditet och upp till tolv veckor efter förlossning.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Vid ditt besök hos oss

Vi tar hand om akuta tillstånd hos gravida och nyförlösta.

Kvinnor från hela Västra Götaland remitteras till specialistvården. Målet är att erbjuda vård av högsta medicinska standard och bästa tänkbara omvårdnad genom ett tryggt och effektivt omhändertagande. Så långt det är möjligt försöker vi tillgodose dina behov och önskemål.

Du kommer som regel till obstetriska mottagningen på remiss från ansvarig specialistläkare eller på remiss från mödravårdsläkare.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är regioncentrum för att diagnostisera sjukdomar och missbildningar. Här erbjuds du rådgivning, ofta i samarbete med specialist på ärftliga sjukdomar. Provtagningar och en del behandlingar kan vid behov utföras på fostret.

Våra tre mottagningar:

Ultraljudsmottagning: Vi vänder oss till dig som är gravid och behöver göra en ultraljudsundersökning. 

Obstetrisk mottagning: Vi vänder oss till dig som är gravid och behöver kontrolleras utöver vanlig mödravård.

SpecialmödravårdVi vänder oss till dig som behöver speciell övervakning under din graviditet. 

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, specialutbildad barnmorska och specialistläkare. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Janet Boerenbeker, verksamhetsassistent
Telefon: 031- 343 41 45
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Maria Roth, t f vårdenhetschef
Telefon: 0725-431548
E-post: maria.roth