Auroramottagning Östra

Östra sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 08:00 - 16:00

Journalvägen 14

Paviljong 13, plan 1

Östra sjukhuset

416 50 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Östra sjukhuset. Vägbeskrivning: Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se - Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Det är naturligt och vanligt att känna oro inför en förlossning. Vi vänder oss till dig som känner stark rädsla inför att föda. Här kan du få stöd och hjälp att hantera din rädsla.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta graden av din förlossningsrädsla. Den informationen kan vi få genom att en barnmorska, läkare eller psykolog inom mödrahälsovården skriver en remiss till oss.

Vid ditt besök hos oss

Du är välkommen till oss ensam eller tillsammans med din partner. Vid besöket får du prata med en förlossningsbarnmorska eller i vissa fall en förlossningsläkare. I samtalet går vi igenom det som skrämmer dig och vilken hjälp du kan få utifrån dina behov. Ibland kan man behöva gå på flera samtal. Besök på förlossningsavdelningen ingår i behandlingen. 

Vi arbetar utifrån ett kognitivt förhållningssätt och har kompetens i kognitiv beteendeterapi, KBT.

Checklista inför ditt besök:

  • Du behöver inte anmäla ditt besök, vänligen tag plats i väntrummet så kommer vi och hämtar dig.

Vi som arbetar här

På vår mottagning arbetar specialutbildade barnmorskor och läkare. Vi som arbetar här har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du är missnöjd med den behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till: 

Janet Boerenbeker, verksamhetsassistent
Telefon: 031- 343 41 45
E-post: E-postadress

 

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Margareta Risenfors, sektionsledare och leg. psykoterapeut auktoriserad inom kognitiv- och beteendeinriktad terapi (KBT)
Telefon: 031 - 342 10 00
E-post: E-postadress