Avdelning 209 BB

Mölndals sjukhus

Kontaktuppgifter

Göteborgsvägen 31

Plan 9, K-huset

Mölndals sjukhus

431 30 Mölndal

VÄGBESKRIVNING

Mölndals sjukhus. Hållplats: Mölndals sjukhus Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

När barnet är fött rekommenderar vi en observationstid på 6 timmar därefter kan man gå hem om allt är bra med mor och barn. Stannar du längre är du välkommen till BB.

Din vistelse hos oss

Vid normal förlossning flyttar mor och barn till BB några timmar efter barnets födelse. Vården anpassas individuellt till dina behov och en plan för er görs tillsammans med barnmorskan.

Vår målsättning är att se till varje familjs behov. I mån av plats kan vi erbjuda pappa/partner eller annan nära anhörig att sova över till en kostnad av 200 kr/dygn. Då ingår även frukost och kvällsfika. Vi eftersträvar lugn och ro på BB. Det befrämjar amningen, återhämtningen och ger bättre förutsättningar att lära känna den nya familjemedlemmen.

Under BB-tiden ger vi stöd och samtal utifrån nedanstående vårdplan. 

Första amningen
Barnet är ofta vaket de första två timmarna och ligger hud mot hud på mammas bröst för att återhämta sig efter födseln. Barnet visar oftast tecken på att vilja suga och söker bröstet och du får stöd av personalen om det behövs.

Välkommen till BB
Ett par timmar efter barnets födelse är du välkommen till BB-avdelningen och då tar någon av personalen emot er och installerar er på rummet.

Vila/återhämtning
Det kan vara skönt att passa på att vila en stund eftersom det är vanligt att barnet sover efter födseln.

Planeringssamtal
När ni har vilat så gör ni en vårdplan tillsammans med barnmorskan.

Amningsobservation
När barnet visar tecken på att vilja suga kan du ringa på klockan så får du stöd för att få en bra start med amningen om du har planerat att amma.

POX
En mätning görs av barnets syresättning vid 12-24 timmars ålder för att upptäcka eventuella hjärtfel. Mätningen görs med ”ljus”. Läs mer om POX-screening här

Läkarundersökning av barnet
En barnläkare undersöker barnet när barnet är minst 12 timmar.

Vägning av barnet
Barnet vägs för att se att viktnedgången inte blir för stor. Barn går i genomsnitt ner 7-8 % av sin födelsevikt de första dagarna.

Samtal om förlossningen
Om möjligt så får ni träffa den barnmorskan som var med under förlossningen, men det är lika vanligt att barnmorskan som arbetar på BB pratar med er om förlossningen efteråt om ni önskar det.

Utskrivningssamtal
Innan ni går hem har ni ett avslutande samtal med barnmorska

PKU
Ett ämnesomsättningsprov rekommenderas för nyfödda efter 48 timmar. Det görs för att upptäcka ovanliga men allvarliga sjukdomar. Läs mer om PKU-provet här

Hemgång
När det är dags att gå hem så bestämmer ni tillsammans med barnmorskan vilken uppföljning ni behöver

Om det uppstår problem med amningen under första veckan efter att ni kommit hem kan du vända dig till BB-mottagningen.

Bra att veta

Inom sjukhusområdet finns kiosk och matsal/servering för dina anhöriga. BB-avdelningen har ingen internetuppkoppling så vid behov får du ta med mobil internetuppkoppling. Mobiltelefon kan användas på sjukhuset.

Det är bra att ha med sig:

  • tofflor och eventuellt en morgonrock
  • privata kläder till dig och barnet, även om sjukhuskläder finns
  • bärtop/bärsjal för att kunna bära barnet
  • liten bomullsmössa till barnet 
  • toalettsaker 

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här är barnläkare, barnmorskor, barnsköterskor, undersköterskor, förlossningsläkare och sekreterare. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Heléne Nielsen, verksamhetsassistent
Telefon 031 - 343 43 50
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Cilla Blom, vårdenhetschef
Telefon: 031-3431960,  0700-206020
E-post:  E-postadress

Siri Brännström, vårdenhetschef  
Telefon:  0700823135
E-post: E-postadress

Lena Otterlind, medicinskt ansvarig