Avdelning 315 special-BB Östra

Östra sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - sön dygnet runt

Diagnosvägen 15

Plan 4

Östra sjukhuset

416 50 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Östra sjukhuset. Vägbeskrivning: Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se - Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Special-BB på Östra Sjukhuset är en sammanhållen enhet med förlossning och BB. Vår avdelning vänder sig både till dig som har någon grundsjukdom såsom exempelvis diabetes eller någon komplikation under graviditeten, men även till dig som haft en helt okomplicerad graviditet.

Din vistelse hos oss

Kvinnor som är i behov av sjukhusvård under graviditeten vårdas på SpecialBB. När det är dags att föda flyttas du över till Specialförlossningen. Några timmar efter förlossningen  flyttar mor och barn till BB. Vården anpassas individuellt till dina behov. Det tidigaste som mamma och barn kan åka hem är sex timmar efter förlossningen. Vår målsättning är att se till varje familjs behov. Vi kan vanligtvis erbjuda pappa/partner eller annan nära anhörig att sova över till en kostnad av 200 kr/dygn. Då ingår även frukost och kvällsfika. Vi eftersträvar lugn och ro på BB. Det befrämjar amningen, återhämtningen och ger bättre förutsättningar att lära känna den nya familjemedlemmen. Under BB-tiden försöker vi ge stöd och samtal om bland annat spädbarnsvård, amning, förlossningen, fysiska förändringar efter förlossningen och föräldraskap. Barnläkare undersöker alltid barnet innan ni kan åka hem. Ni erbjuds ett återbesök till Storkenmottagningen. Där får ni möjlighet till uppföljning av hur ni mår och hur amningen fungerar. Det tas även en vikt på barnet. Barnets hörsel kontrolleras på Hörselmottagningen i samband med Storkenbesöket. Om det uppstår problem med amningen efter att ni kommit hem kan du alltid vända dig till Amningsmottagningen eller din BB-avdelning

Bra att veta

På avdelningarna finns kaffe/te och mikrougn. Inom sjukhusområdet finns kiosk och matsal/servering för dina anhöriga. Tänk på att sjukhuset är öppet för alla och att det finns risk för stölder. Ta inte med mycket pengar, smycken eller andra värdesaker. Sjukhuset ansvarar inte för dem. I vissa fall har avdelningarna möjlighet att låsa in värdesaker. Mobiltelefon kan användas på sjukhuset och det finns tillgång till internet.

  • tofflor och eventuellt en morgonrock
  • privata kläder till dig och barnet, även om sjukhuskläder finns
  • bärtop/bärsjal
  • liten bomullsmössa till barnet
  • mobiltelefon 
  •  kamera 
  •  toalettsaker

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här är barnmorskor, undersköterskor, ekonomibiträden, förlossningsläkare, barnläkare och sekreterare. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Janet Boerenbeker, verksamhetsassistent
Telefon: 031- 343 41 45
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Ulla Strandner, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 343 59 63
E-post: E-postadress

Annika Jeppsson, medicinskt ansvarig