Avdelning 68 gynekologi

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - sön dygnet runt
BESÖKSTIDER
mån - sön 14:00 - 19:00

Blå stråket 6

Plan 3

Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Sahlgrenska sjukhuset. Hållplats: Sahlgrenska huvudentré. Vänligen se www.vasttrafik.se.

Vi tar emot dig som är kvinna och har besvär eller akuta tillstånd i underlivet. De akuta kan vara stora blödningar, oklar buksmärta, missfall, graviditetsillamående eller andra problem i tidig graviditet. I vår planerade verksamhet opererar vi förväntat godartade gynekologiska tillstånd som livmoderoperationer, cystor på äggstockarna, endometrios med mera.

Din vistelse hos oss

Vi har både planerad och akut verksamhet vilket ger ett stort patientflöde med många in- och utskrivningar på en dag. Vården genomsyras av god smärtlindring, tidiga mobilisering och snabb återgång till normal kosthållning och sömnrutiner.

Vår strävan är att använda, i så hög grad som möjligt, titthålskirurgi eller vaginala ingrepp, i stället för öppen bukkirurgi. Detta för att påskynda din återhämtning.

För att skapa trygghet mellan dig och oss som arbetar här så arbetar avdelningens läkare i lag, med avdelningsarbete ena dagen och operation nästa. Det betyder att läkaren som opererar dig också är patientansvarig och står för din operationsinformation, utskrivningssamtal med mera. 

Vi har ett nära samarbete med de gynekologiska avdelningarna avdelning 68 och avdelning 313 på Östra sjukhuset.

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, barnmorska, sjuksköterska, läkare, kurator, sjukgymnast, dietist och sekreterare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Gunilla Franzén, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 13 75
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Gunilla Franzén, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 13 75
E-post: E-postadress