Kuratorsenhet kvinnosjukvård Sahlgrenska och Mölndals sjukhus

Mölndals sjukhus och Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - tor 08:00 - 16:00
fre 08:00 - 15:00

Blå stråket 6

Plan 0, Sahlgrenska sjukhuset

Kuratorsexpeditionen

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Hållplats Sahlgrenska Huvudentré, följ intern skyltning.

Vi vänder oss till dig eller dina närstående som behöver krisbehandling och stöd i samband med gynekologiska sjukdomar, gynekologisk cancer, våldtäkt, abort, missfall, komplikationer under graviditet, smittspårning av klamydia, psykosociala utredningar vid ägg- och spermadonationsbehandling. 

Söka vård hos oss

Fråga personalen där du vårdas om du vill ha kontakt med kurator eller hör av dig direkt till oss. 

Vid ditt besök hos oss

Kuratorerna erbjuder dig hjälp i psykosociala frågor och ger information om juridiska frågor, ekonomi. Vid behov kan de hänvisa dig eller förmedla kontakt med andra myndigheter.

Checklista inför ditt besök:

  • Ta med fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort. 
  • Anmäl dig i kassan där du också betalar. Du kan betala kontant, med kort eller få en faktura hemskickad. Besöket kostar vanligtvis 100 kr.
  • Samtal hos kurator i samband med abort, smittspårning och sexuella övergrepp/våldtäkt är kostnadsfria.

Vi som arbetar här

På vår enhet arbetar socionomer med vidareutbildning i psykoterapi, psykosocialt arbete, familjeterapi, sexologi, genetisk vägledning och handledning. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Camilla Olsson, enhetschef
Telefon: 031-342 27 83
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Camilla Olsson, enhetschef
Telefon: 031-342 27 83
E-post: E-postadress