Obstetrisk mottagning

Östra sjukhuset

Kontaktuppgifter

Diagnosvägen 15

Plan 0

Östra sjukhuset

416 50 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Östra sjukhuset. Vägbeskrivning: Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se - Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Vi vänder oss till dig som är gravid och som behöver akut och specialiserad vård. 

Söka vård hos oss

Vanligtvis kommer till oss efter kontakt med din barnmorskemottagning 

Vår akutmottagning är till för dig som är gravid och har gjort ditt rutinultraljud och fram till 12 veckor efter din förlossning.

Mottagningen har öppet vardagar mellan 08.00-17.00. Övrig tid hänvisas akuta fall till förlossningsvården på telefon 031 - 3431250.

När kommer du till oss?

Oftast kommer du hit via din barnmorskemottagning.

Läs mer här:

Akutvård för gravida och nyförlösta

Vid ditt besök hos oss

Vår mottagning är till för gravida som behöver kontrolleras utöver sedvanlig mödravård. Här finns både planerad och akut verksamhet.  I verksamheten ingår också telefonrådgivning till Närhälsan. 

Vårt mål är att erbjuda vård av högsta medicinska standard och bästa tänkbara omvårdnad genom ett tryggt och effektivt omhändertagande. Så långt det är möjligt försöker vi tillgodose dina behov och önskemål.

Checklista inför ditt besök:

  • Ta med fotolegitimation.
  • Anmäl dig i kassan inne på mottagningen.
  • Tidsbokningen är preliminär och det förekommer väntetider.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, specialutbildad barnmorska och specialistläkare. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Janet Boerenbeker, verksamhetsassistent
Telefon: 031- 343 41 45
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Kristin Andersson, vårdenhetschef
Telefon: 
E-post: 031 - 343 63 61