Allergi- och lungmottagning barn

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
1/9 t o m 31/5 mån - fre 07:30 - 17:00
21/12 t o m 5/1 mån - fre 07:30 - 13:00

Diagnosvägen 21

Plan 4

Östra sjukhuset

416 50 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Östra sjukhuset. Vägbeskrivning: Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se - Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Vi utreder och behandlar dig under 18 år som har allergi, astma, eksem eller nässelutslag. Vi genomför olika typer av födoämnes- och läkemedelsprovokationer, samt ger behandling med allergivaccination.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Är du över 18 år hänvisar vi dig till vår mottagning för vuxna

Vid ditt besök hos oss

På mottagningen träffar du först en sjuksköterska som väger och mäter dig samt kontrollerar lungfunktion på dig som har astma. Läkarbesöket tar en timma vid nybesök/remiss och 30 minuter vid återbesök och uppföljande kontroller. Allergipricktest och blodprov ingår ofta vid nybesök. Vid vissa besök deltar även dietist.

Om det behövs kan ditt barn få särskild undervisning i sin sjukdom och behandling. Detta görs av allergimottagningens specialistsjuksköterskor. 

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel barnsjuksköterska och läkare. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Marie Hallman, vårdenhetschef
Telefon: 031-343 5676, 0700-822629
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Marie Hallman, vårdenhetschef
Telefon: 031-343 5676, 0700-822629
E-post: E-postadress

Karsten Kötz, medicinskt ansvarig
Telefon: 031 - 343 63 00 
E-post: