Avdelning 324-325

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - sön dygnet runt

Rondvägen 10

Plan 4

Östra sjukhuset

416 50 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Östra sjukhuset. Vägbeskrivning: Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se - Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Vi tar emot dig under 18 år som har blivit akut sjuk och behöver vara på sjukhus eller om du har en sjukdom som behöver kontrolleras då och då. 

Din vistelse hos oss

Vi har specialistkompetens i diagnostik och behandling av svårt sjuka barn med allvarliga infektioner, autoimmuna sjukdomstillstånd, metabola och neurometabola störninar, diabetes, lever- och njursjukdomar, barn som genomgått organtransplantation, är i behov av peritonealdialys eller med neurologiska sjukdomstillstånd. Vi behandlar också akut sjuka barn med allmänpediatriska tillstånd.

För dig som närstående och besökare:

  • Vi har inga fasta besökstider. Släkt, vänner och kompisar är viktiga stödpersoner och är välkomna, men inte alla på en gång. Den som kommer på besök bör inte vara infekterad.

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel barnsköterska, barnsjuksköterska och sjuksköterska. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Ann-Christine Björkman, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 343 41 21

Tina Lekebo, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 343 56 80, 0700-82 27 96

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Tina Lekebo, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 343 56 80, 0700-82 27 96

Younis Khalid, sektionschef
E-postadress
Telefon: 031- 343 80 74

Tobias Axelsson, vårdenhetsöverläkare
E-postadress
Telefon: 031 - 343 82 84