Centrum för sällsynta diagnoser

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

mån 13:00 - 15:00
fre 13:00 - 15:00

E-post

Växeltelefon

Öppettider

mån 13:00 - 15:00
fre 13:00 - 15:00

Besöksadress

Besöksadress saknas. För vidare information se webbplats nedan.
416 85 Göteborg

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för sällsynta diagnoser
416 85 Göteborg

I Sverige definierar vi sällsynta diagnoser som sådana som ges till sjukdomar och skador med komplexa behov som finns hos högst 1 av 10 000 personer. För att underlätta för personer med sällsynta tillstånd och deras familjer har ett Centrum för sällsynta diagnoser i Västra Götalandsregionen skapats genom ett samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Ågrenska. CSD Väst är ingen vårdande enhet i sig själv och har inget primärt utredningsuppdrag. Vi har expertteam för flera sällsynta diagnoser enligt nedanstående och jobbar mot att utveckla verksamheten mot att bättre täcka behovet för alla med sällsynt diagnos. I övrigt försöker vi hänvisa frågan till lämpligaste vårdgivare.

Niklas Darin, centrumledare
E-post: E-postadress

Längre ner på sidan hittar du kontaktuppgifter till våra olika expertteam

Om oss

Eftersom det finns väldigt många olika diagnoser och tillstånd som är sällsynta bildar de tillsammans en grupp, som ändå inte är ovanlig i samhället och inom sjukvården.

Sällsyntheten i sig leder ofta till särskilda svårigheter i möten med vården och med olika samhällsinstanser. Det kan handla om problem med att få rätt diagnos, tillgång till bästa behandling och uppföljning och att få hjälp att hantera de speciella behov som tillståndet kan föra med sig, t.ex. inom barnomsorg, skola, yrke och socialt liv.

Centrum för sällsynta diagnoser är ett samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Ågrenska och har skapats för att underlätta för personer med sällsynta tillstånd och deras familjer. Samarbetet gäller ett antal sällsynta tillstånd och syftar till att ge sjukvård på hög nivå kombinerad med annat stöd till aktuella personer och deras närstående.

Detta stöd kan handla om hjälp att finna information om sjukdomen och dess behandling, att koordinera insatser från andra vårdgivare, skapa kontaktmöjligheter med andra med samma tillstånd och på olika sätt stärka förmågan och förutsättningarna för den enskilde att hantera kontakten med t.ex. förskola, skola, försäkringskassa, barnavårdscentral och sjukvård på hemorten.

Vi vill arbeta med lyhördhet för vad personer med dessa tillstånd och deras föräldrar upplever, önskar och behöver för att vara mera delaktiga i vardagslivets aktiviteter. Centrum har som ambition att stödja dem i att bli kunniga och trygga beställare av de samhällstjänster som de behöver. En annan ambition är att skapa ny kunskap genom att kartlägga de svårigheter och behov, som är förknippade med de specifika tillstånd, som Centrum omfattar.

Den medicinska verksamheten arbetar utifrån speciell kunskap om tillståndets medicinska konsekvenser. Den har särskilda resurser att göra eller föreslå de medicinska åtgärder som behövs men den kan också samordna insatser av andra specialister och samverka med läkare i hemorten. Kvaliteten skall tryggas genom uppföljning med hjälp av register.

De icke-medicinska verksamheterna arbetar med stöd utifrån särskild kunskap om omgivningsfaktorer, med erfarenhetsutbyte och kontaktskapande åtgärder. Samarbete sker med intresseföreningar och kontaktgrupper när det finns sådana.

Våra expertteam

Expertteam för 22q11

Jeanette Nyström sjuksköterska, koordinator barn
Telefon: 031-3434565 

Sólveig Óskarsdóttir överläkare,  ansvarig läkare – barn
Telefon: 031-3436177
E-post: E-postadress

Expertteam för arthrogrypos

Anna-Karin Kroksmark, ansvarig koordinator
Tel: 031-50 25 94
E-post: E-postadress

Mar Tulinius, ansvarig läkare
E-post: E-postadress 

Expertteam för Disorders of sex developement (DSD)

Maj-Lis Tengskog, koordinator
E-post: E-postadress

Gundela Holmdahl, ansvarig läkare
E-post: E-postadress

Annika Reims, ansvarig läkare
E-post: E-postadress 

Expertteam för Dravets syndrom

Annika Alexandersson, koordinator
Telefon: 031-343 47 94
E-post: E-postadress

Tove Hallböök, ansvarig läkare
E-post: E-postadress

Expertteam för Dystrofia myotonika typ 1

Karin Håkansson, ansvarig koordiantor och sjuksöterska Neuromuskulärt Centrum, SU
Telefon: 031-342 69 10
E-post: E-postadress

Expertteam för Dystrofia myotonika hos barn

Johanna Weichbrodt, ansvarig koordinator
Telefon: 031-343 76 02
E-post: E-postadress 

Anne-Berit Ekström, ansvarig läkare

Expertteam för Huntingtons sjukdom

Agneta Leemann, koordinator  
Telefon:  031-3438607                                                                     
E-post: E-postadress 

Radu Constantinescu, ansvarig läkare     
E-post:E-postadress        

Kraniofaciala teamet

Anna Paganini koordinator
E-post: E-postadress 
Telefon: 0700-82 52 67

Giovanni Maltese, ansvarig läkare                                      
E-post: E-postadress                       

Expertteam för medfödda metabola sjukdomar

Anna-Stina Högström, barnsjuksköterska, koordinator
E-postadress
031-3436191

Annika Reims, ansvarig läkare
E-postadress

Expertteam för mitokondriella sjukdomar hos barn

Veronica Hübinette, ansvarig koordinator
Tel: 0736-60 16 89
E-postadress

Mar Tulinius, ansvarig läkare
E-post: E-postadress

Niklas Darin, ansvarig läkare
E-post: E-postadress

Expertteam för mitrokondriella sjukdomar hos vuxna

Karin Håkansson, ansvarig koordinator och sjuksköterska för vuxna, Neuromuskulärt Centrum, SU

Telefon: 031-342 69 10
E-post: E-postadress

Expertteam för narkolepsi

Veronica Hübinette, ansvarig koordinator
Tel: 0736-60 16 89
E-postadress

Tove Hallböök, ansvarig läkare
E-post: E-postadress

Expertteam för neurofibromatos typ 1 och 2

Anja Engel, sjuksköterska och koordinator
Telefon: 031 - 342 10 00
E-post: E-postadress

Barbro Westerberg, ansvarig läkare
E-post: E-postadress

Expertteam för neurometabola sjukdomar

Veronica Hübinette, ansvarig koordinator
Tel: 0736-60 16 89
E-postadress

Niklas Darin, ansvarig läkare
E-postadress

Expertteam för neuromuskulära sjukdomar 

Johanna Weichbrodt, ansvarig koordinator
Telefon: 031-343 76 02
E-post: E-postadress 

Mar Tulinius, ansvarig läkare
E-post: E-postadress

Expertteam för primära immunbristsjukdomar

Jeanette Nyström, koordinator - barn
Telefon: 031-343 45 65

Lena Johansson, koordinator - vuxna
Telefon: 031-343 55 04

Olov Ekwall, ansvarig läkare - barn
E-post: olov.ekwall@gu.se

Vanda Friman, ansvarig läkare - vuxna
E-post: E-postadress

Expertteam för Prader-Willis syndrom

Birgit Lidwall, koordinator
telefon 031-3421000 (växel)
E-post: E-postadress

Jovanna Dahlgren, ansvarig läkare
E-post: E-postadress

Ryggmärgsbråck, barn

Magdalena VuMinh, koordinator
E-post: E-postadress
Telefon: 031-3437654

Ingrid Olsson, ansvarig läkare
E-post: E-postadress

Silver-Russells syndrom, barn

Birgit Lidwall, koordinator
E-post: E-postadress

Jovanna Dahlgren, ansvarig läkare
E-post: E-postadress

Spielmeyer-Vogts sjukdom, barn

Veronica Hübinette, koordinator
Telefon: 0736-60 16 89
E-post: E-postadress

Niklas Darin, ansvarig läkare
E-post: E-postadress

Sturge-Webers syndrom, barn

Annika Alexandersson, koordinator
Telefon: 031-343 47 94
E-post: E-postadress

Tove Hallböök, ansvarig läkare
E-post: E-postadress

Tuberös skleros, barn

Anja Engel, koordinator
E-post: E-postadress

Gunilla Drake
E-post: E-postadress

 

Mer om sällsynta diagnoser:


Senast uppdaterad: 2018-05-22 16:01