Cystisk Fibrosmottagning barn

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
Telefonsvarare finns mån - fre 08:00 - 09:30

Diagnosvägen 21

Plan 4

Östra sjukhuset

416 50 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Östra sjukhuset. Vägbeskrivning: Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se - Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster för att:

Vi vänder oss till dig under 18 år med Cystisk fibros (CF) som är en allvarlig ärftlig multiorgansjukdom. Vi utreder och behandlar dig i samarbete med andra enheter inom barnområdet och vuxensjukhuset. 

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver du en remiss från en läkare.

Är du över 18 år hänvisar vi dig till vår mottagning för vuxna

Vid ditt besök hos oss

Barn med cystisk fibros kan behöva komma hit olika ofta, vissa gör månadsbesök och andra kommer hit på årskontroll. 

Vi är ett av Sveriges fyra CF-center. 

Checklista inför ditt besök:

  • Anmäl ditt besök hos en sjuksköterska. 
  • Besöket är kostnadsfritt.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel barnsjuksköterska, läkare, fysioterapeut, dietist, kurator och psykolog. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Marie Hallman, vårdenhetschef
Telefon: 031-343 5676, 0700-822629
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Marie Hallman, vårdenhetschef
Telefon: 031-343 5676, 0700-822629
E-post: E-postadress

Anders Lindblad, medicinskt ansvarig
Telefon: 031 - 343 63 00
E-post: